Harppaamo

Harppaamo on riippumaton ajatus- ja toimintahautomo, jonka tavoitteena on popularisoida tutkimustietoa ja edistää uusien ideoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien syntyyn koko ruokaekosysteemissä.

Harppaamo keskittyy tulevaisuuteen. Harppaamo ottaa kantaa nykypäivään vain jos se on tarpeellista paremman tulevaisuuden vuoksi.

Visiomme

Ihmisillä pitää olla mahdollisuus valita parasta ja tehdä omat kulutuspäätöksensä omien arvojensa mukaan.

Ruokaekosysteemistä pitää tulla edelläkävijä arvopohjaisten ja kestävien kulutuspäätöksiin liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Missiomme

Tuoda esille ja toimia tulevaisuudelle merkityksellisten asioiden eteen, ja vaikuttaa yleisiin arvoihin mahdollistamalla avoimen keskustelun ihmisten ja ruokaekosysteemin kesken.

Käynnistää toimia ja toimenpiteitä, joillä vaikutetaan positiivisesti tulevaisuuden ruokaekosysteemin kilpailukykyyn.

Haluamme luoda liikkeen, joka edistää ruoan merkityksellistä ja kestävää tulevaisuutta.

Edistämme Our Food Planet -ajattelua.

Keskeiset toiminnan osa-alueet

Julkinen keskustelu ja kanssakäynti
– Pysäytetään “fake news” tutkimustiedon avulla
– Mahdollistetaan ja fasilitoidaan julkista keskustelua ihmisten ja ruokaekosysteemin kanssa.
– Luodaan sekä digitaalinen että fyysinen kohtaamis- ja keskustelupaikka
Ekosysteemikehitys
– Toimitaan yhdessä alan omien ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa ja pyritään luomaan alustaa digitaaliselle ruokaekosysteemille
Our Food Planet -hankkeet
– Mahdollistetaan uusien tulevaisuuden ruokaekosysteemiä tukevia hankkeita